Despre noi 2021-04-13T18:58:03+00:00

FEDERAŢIA DE ARTĂ, MUZICĂ ȘI SPORT

ASOCIAȚIA MERIDIANE SOCIO-CULTURALE&ASOCIAȚIA MONDO – FEMINA

Acreditată la Parlamentul României- Camera Deputaților
Federaţia Română a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor UNESCO
Uniunea Internaţională a Femeilor Române UNIFERO (USA)
Asociaţia Română pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (ARCADIA)

Membrii Asociaţiei Sociologică Americană, Membrii Asociaţiei Românilor din Cehia
Membrii Asociaţiilor Spania: Românilor din Onda-Castellion,Decebal Rom. Bilbao
Membrii Asociaţiilor din Italia: Dacia Felix-Roma, Fioreblue-Trini, Si.Ro Omlus-Sicilia

Subliniind elementul de plus valoare, adus de cultura româneasca în plan  naţional şi international, FEDERAŢIA DE ARTĂ MUZICĂ ŞI SPORT, sprjină în egală masură atât domeniul cercetării şi organizarii de evenimente cultural ştiinţifice, ce vizează conservarea identităţii naţionale în contextul globalizării, cât şi elementele de certă valoare din alte domeniile conexe ne propunem următoarele obiective:

 1. Dezvoltarea cercetării sociologice prin participarea la evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale si prin editarea materialelor ştiinţifice în reviste de specialitate;
 2. Susţinerea valorilor culturale româneşti din diasporă;
 3. Derularea de programe şi activităţi adresate tituror categoriilor de vârstă;
 4. Acordarea de burse studenţilor şi doctoranzilor;
 5. Promovarea valorilor culturale şi susţinerea lor în plan mediatic;
 6. Realizarea de acţiuni culturale adresate diasporei;
 7. accesarea de fonduri europene, naţionale şi internaţionale (UNICEF, UNESCO, granturi, etc.)

FEDERAŢIA DE ARTĂ MUZICĂ ŞI SPORT PARTICIPĂ LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE:

 • Conferinţă “NATO and the new strategic concept. România’s priorities”, 23 octombrie 2009, Constantin Stere Hall, Pallace of the Parlament Bucharest;
 • Conferinţa ARCADIA – Dezvoltare, Comerţ, Politici externe şi de Securitate Cum pot donatorii emergenţi să schimbe ceva? 25-26 noiembrie 2010, Hotel Grand Plaza, Bucureşti;
 • Masă Rotundă la nivel naţional, cu titlul „Punerea în practică a Promisiunilor: Egalitatea de gen şi Cooperarea pentru Dezvoltare în Noile State Membre ale UE”, la Palatul Parlamentului;
 • Masă rotundă „Revoltele arabe, motivaţie şi perspective” Institutul de Studii Diplomatice şi Clubul Româno-Arab de Cultură şi Presă, 07 aprilie 2011;
 • Conferinţă “România ca actor regional” ASE, Clubul Studenţilor Economişti, 04 mai 2011;
 • Conferinţa “Uniunea Europeană, construcţia păcii şi prevenirea conflictelor violente” Facultatea de Ştiinţe Politice, 05 mai 2011, Institutul pentru Cercetări Politice;
 • Dezbatere “Tratatul de la Lisabona: implicații asupra instituțiilor și politicilor românești”, Palatul Parlamentului, 18 mai 2011;

ORGANIZATOR FEDERAŢIA DE ARTĂ MUZICĂ ŞI SPORTSIMPOZIOANE INTERNAŢIONALE LA PALAT PARLAMENTULUI ÎMPREUNĂ CU CAMERA DEPUTAŢILOR şi SENATUL ROMÂNIEI:

 • Civilizaţia şi Ceremonia ceaiului.De la aromă la miracol 15 apr. 2011- Ambasada Japoniei;
 • Ziua Internaţională a Africii 25 mai 2011 – Ambasada Congo şi Tunisiei;
 • Conferinţa Internaţională UNIFERO 22–24 iunie 2012-Tema:“Femeile, Independente prin Educatie-Tehnica şi Arta de a Educa în Secolul al 21-lea”;

Invitaţi:

 • Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului;
 • Centrul de Informare ONU pentru România;
 • Ambasada Japoniei, Congo şi Tunisiei din Bucureşti;
 • Parlamentul Romaniei prin Camera Deputaţilor;
 • Asociaţia Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră din România ;
 • Autoritatea Naţională Pentru Tineret şi Sport ;
 • Primaria Municipiului  Bucureşti;
 • Universitatea din Bucureşti;
 • Fundatia Euro-Asia Promotion and Cultural Foundation Braşov;
 • Federația ONG pentru Dezvoltare din România;

ORGANIZATOR FEDERAŢIA DE ARTĂ MUZICĂ ŞI SPORTCONFERINŢE COMEMORATIVE LA PALATUL PARLAMENTULUI ÎMPREUNĂ CU CAMERA DEPUTAŢILOR:

 • Salonul Naţional “Mihai Eminescu” expoziţia “122 ani de la trecerea în eternitate a Luceafarului poeziei româneşti 1889 15 iunie 2011;

PARTICIPANT FEDERAŢIA DE ARTĂ MUZICĂ ŞI SPORT LA CONFERINŢE COMEMORATIVE:

 • 500 de ani de evoluţie în Europa de la elicopterul lui da Vinci…la acceleratorul de particule, Foaierul Teatrului Naţional de Operetă ”Ion Dacian”, 22 ianuarie 2009;
 • Universitatea Bioterra Bucureşti, 20 ani de la înfinţare Simpozion Ştiinţifică „Turism-Agroturism, componente strategice ale dezvoltării agriculturii organice” 16 oct 2010;
 • Simpozionul Părintele Galeriu- 7 ani de la plecarea la Domnul 19 noiembrie 2010;
 • Sărbatoarea cosmosului în ASE, dedicată celei de-a 50-a aniversări a zborului lui Gagarin și a 30-a aniversări a zborului cosmonautului român Dumitru Prunariu,15 martie 2011;
 • Tudor Arghezi-131, Muzeul memorial Tudor Arghezi, strada Marţişor 26, 21 aprilie 2011;

PARTICIPANŢI ALĂTURI DE MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE:

 • 21 octombrie 2010 – Forumul Mării Negre, Constanţa, Editia a III-a cu participanţi din peste 11 ţări, inclusiv România;
 • 27- 28 mai 2011 – Forumul Societăţii Civile România – Republica Moldova, Chişinău
 • ”ÎmprEUnă de 20 de ani”, Editia a II-a;
 • 6 – 8 iulie 2011 – Şcoala Română de Dezvoltare, Cluj, Editia a IV-a;
 • 6 – 8 octombrie 2010 – Forumul Mării Negre, Constanţa, Editia a IV-a cu participanţi din peste 20 ţări, inclusiv România;
 • 23 noiembrie 2011–Diplomaţia română în contextul actualului climat de securitate

ARTICOLE DEPARTAMENT CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ FEDERAŢIA DE ARTĂ MUZICĂ ŞI SPORT:

 • ECAS 2011-4th European Conference on African Studies Uppsala, Sweden 18 june 2011;
 • LSE Global Governance International Conference Persistent Conflict in the 21st Century London, UK 25 June 2011;
 • The 10th Conference of the European Sociological Association,Geneve,Switzerland, 2011;

INVITAŢII DE PARTICIPARE ADERESATE FEDERAŢIEI DE ARTĂ MUZICĂ ŞI SPORT:

 • 19 septembrie 2010 – Ambasada României în Cehia prin Amabilitatea Excelenţei Sale Ambasador Gâtman, Sărbătoarea Românilor din Cehia – 90 de ani Relaţii Diplomatice Ceho-Române,Praga
 • 13 iunie 2011 – Prelegerii despre demnitate și dezvoltare internațională pe care ASR Prințul Haakon al Norvegiei, Ambasador PNUD al Bunăvoinţei, realizată cu sprijinul Comisiei Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Hotel Capital Plaza, Bucureşti, România
 • 10-12 sept. 2011 CIVICUS World Assembly “Global Decision-Making: Doing it Better”,Canada

COOPERARE ŞI PARTENERIAT LA LA NIVEL DE AMBASADE IMPICATE ÎN EVENIMENTE ORGANIZATE LA PALATUL PARLAMENTULUI ÎMPREUNĂ CU CAMERA DEPUTAŢILOR:

 • AMBASADA JAPONIEI ÎN ROMÂNIA: Civilizaţia şi Ceremonia ceaiului.;
 • AMBASADA TUNISIEI ŞI CONGO ÎN ROMÂNIA: Ziua Internaţională a Africii;
 • AMBASADA ROMÂNIEI ÎN FRANŢA: Lansarea oficială CLUBULUI Mondo Femina;
 • CRĂCIUNUL LA PALAT: Spiritualitate şi Inspiraţie Creativă 16 decembrie 2011;
 • AMBASADA ROMÂNIEI ÎN CEHIA: 2010 – Sărbătoarea Românilor din Cehia 90 de ani Relaţii Diplomatice Ceho-Române, Praga