Festival National Concurs Martisor pe Portativ

Federația „Artă, Muzică și Sport” & Danny Entertainment Production
ORGANIZEAZĂ

FESTIVALUL CONCURS – NAȚIONAL „MĂRȚIȘOR PE PORTATIV”

Evenimentul are ca scop descoperirea, promovarea și susținerea talentelor din orice domeniu artistic și își propune elogierea dragostei pentru femeie într-un început de primăvară plin de speranțe și veselie.
Juriul va fi format din personalități cu o bogată activitate în domeniul artistic.
Astfel, juriul va puncta: prestația scenică, costumele, dicția, tehnica vocală și instrumentală, tehnica interpretativă, mișcarea scenică, tehnica mișcării, regia, originalitatea.
REGULAMENTUL JURIZĂRII: Jurizarea se va face la vedere, cu ajutorul unor planchete ce se vor arăta publicului. Notarea se face de la 6 la 10 cu subdiviziuni 25, 50 și 75. Profesorul îndrumător care are copii în concurs nu va nota acei concurenți iar în cazul în care concurenții au alți profesori coordonatori ce nu sunt în juriu, acestora li se va scădea, din oficiu, nota cea mai mică.
Președintele juriului va fi anunțat cu trei zile înainte de festival iar membrii acestuia vor fi prezentați cu 48 ore înaintea festivalului.
Concursul se desfășoară pe categorii de vârstă începând cu vârsta de 5 ani până la 18+ ani pe mai multe secțiuni:
1. muzică- instrumentală și vocală- individual și grup.
2. coregrafie-individual și grup
3. artă teatrală- individual și grup
4. literatură- creație
5. artă plastică
6. sport- demonstrativ
7. ecologie
8. modelling
1. La secțiunea muzică pot participa concurenți care abordează orice gen muzical și are mai multe subsecțiuni:
a. muzică populară- doină, baladă, colind, horă, sârbă, bătută, etc.
b .muzică etno
c. muzică tradițională
d. muzică ușoară românească
e. muzică internațională
f. muzică rock, pop-rock,
g. muzică latino
h. muzică orientală- indiană, turcească, arăbească, grecească, etc.
i. muzică de petrecere, romanțe
j. muzică bilingvă
k. muzică clasică
l. muzică corală
m. muzică instrumentală
n. creație
o. muzică folk
NOTĂ: durata prestației este de maxim 4 minute.
2. Secțiunea coregrafie va fi abordată de către concurenții care practică orice stil de dans, individual sau grup:
a. dans popular
b. dans stilizat
c. dans sportiv
d. dans contemporan
e. dans clasic
f. dans tematic
g. street-dance
h dans modern, etc.
NOTĂ: durata prestației va fi de maxim 4 minute iar ansamblurile artistice vor avea durata prestației de maxim 10 minute.
3. La secțiunea artă teatrală se pot înscrie concurenți care au urmat sau nu cursuri de teatru, atât la individual cît și în grup. Durata prestației la această secțiune va fi de 5-7 minute pentru concurenții individuali și 10-15 minute pentru grupuri.
Prestația poate fi pe un text al unui autor cunoscut sau pe un text creație proprie.
Această secțiune are mai multe subsecțiuni:
a. teatru dramatic
b. teatru de comedie
c. tragedie
d. tragi-comedie
e. umor
f. mimă
g. pantomimă
h. parodie
i. recital poezie
4. La secțiunea literatură pot participa lucrări literare proprii (creație) atât a participanților cât și ale altor autori. Lucrările trebuie să fie înscrise în concurs cel târziu cu 15 zile înainte de data desfășurării festivalului de către autori sau reprezentanții acestora-în cazul creațiilor proprii- sau de către concurenți (sau reprezentanții acestora) în cazul textelor cu autori cunoscuți cu obligația ca aceștia să specifice acest lucru.
Subsecțiuni:
a. proză
b. lirică
c.epigrame
d.catrene
5. La secțiunea artă plastică pot concura lucrări de pictură, grafică, sculptură, caricatură. Lucrările vor fi expuse astfel încât să poată fi văzute de către publicul spectator prezent la festival și vor fi aduse în ziua festivalului de către autor sau reprezentanții acestora, aceștia demonstrând acest lucru.
6. Secțiunea sport va fi reprezentată de concurenți care practică orice gen de sport, concurentul evoluând doar pentru a demonstra măiestria în sportul respectiv. Durata prestației este de maxim 4 minute.
7. La secțiunea ecologie vor fi prezente lucrări de artă sau literare ce au ca subiect ecologia și materialele reciclabile.
8. Modellingul va fi prezentat de către concurenți sau concurente ce prezintă moda, aceștia trebuind să aibă ținute originale.
Înscrierile în concurs se fac pe baza fișei de înscriere și se trimit pe adresa de e-mail: artamuzicasport@gmail.com sau la tel. 0729.132.475-CRISTIAN MUNTEANU/ 0749.529.933-DANIEL BUDEANU

NOTĂ: durata prestației va fi de maxim 4 min.
Înscrierile în concurs se fac pe baza fișei de înscriere și se trimit pe adresa de e-mail: artamuzicaport@gmail.com sau la tel. 0729.132.475 și 0749.529.933
Taxa de înscriere se percepe pe apariție, după cum urmează:
– 80 RON/persoană/apariție (secțiune) pentru individual;
– 60 RON/persoană/apariție (secțiune) pentru duet;
– 40 RON/persoană/apariție (secțiune) pentru grup.
Concurenții vor putea participa cu cel mult două apariții pe secțiune iar taxele de înscriere sunt următoarele:
– 80 RON/persoană la prima apariție (secțiune) apoi 60 RON/persoană pentru cea de-a doua apariție (secțiune), 40 RON/pers pentru cea de-a treia, a patra etc. apariție (secțiune);
– 60 RON/persoană pentru duet la prima apariție (secțiune) apoi 40 RON/persoană pentru cea de-a doua aparție (secțiune), 20 RON/pers. pentru cea de-a treia, a patra etc. apariție (secțiune);
– 40 RON/persoană pentru grup/apariție (secțiune) apoi 20 RON/persoană pentru cea de-a doua apariție (secțiune), 10 RON/pers. pentru cea de-a treia, a patra etc. apariție (secțiune).

IMPORTANT: APARIȚIE ÎNSEAMNĂ CĂ FIECARE CONCURENT POATE AVEA CEL MULT DOUĂ APARIȚII LA O SECȚIUNE (SUBSECȚIUNE). JURIZAREA SE VA FACE PENTRU FIECARE INTRARE LA SECȚIUNEA RESPECTIVĂ ȘI SE VA LUA ÎN CONSIDERARE NOTA CEA MAI MARE.

Pentru ÎNSCRIERE concurenții trebuie să trimită pe adresa de e-mail : artamuzicasport@gmail.com fisa de înscriere completată integral, copie Xerox a dovezii achitării taxei de participare în cont IBAN RO24RNCB0092140819700001, BCR Universitate, Bucureşti
nume titular: Federaţia Artă, Muzică şi Sport sau
online http://www.msc-org.ro/ și http://www.fams-org.ro/
(fara drum la Banca sau Comision).

IMPORTANT: Data limită de înscriere este 5 martie, 2018

FOARTE IMPORTANT: LA SECȚIUNEA CREAȚIE PIESELE VOR FI ÎNSCRISE DE CĂTRE AUTOR, SPECIFICÂND, DE CĂTRE ACESTA, NUMELE INTERPRETULUI SAU, ÎN CAZ CONTRAR, DE CĂTRE INTERPRET DOAR CU ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI.

Concurenții se pot înscrie la mai multe secțiuni, în funcție de aptitudinile fiecărui participant, aceasta putând fi posibilă doar după achitarea taxei de înscriere aferentă. Ordinea intrării în concurs se va face în ordine crescătoare categoriilor de vârstă, de la cel mai mic la cel mai mare. Astfel se începe de la categoria de vârstă cea mai mică, toate secțiunile și se termină la categoria de vârstă 18+, toate secțiunile. Exemplu: câți sunt înscriși la categoria de vârstă 5-6 ani, indiferent la câte secțiuni, vor evolua toți. Apoi urmează categoria 6-7 ani-toate secțiunile, etc.
Concurenții pot veni și cu acompaniament propriu (formație, taraf, band, backing vocals) sau se pot acompania singuri.
Cei ce se vor înscrie la secțiunea muzică populară sau a etniei trebuie să aibă costume aparținând zonei reprezentate sau etniei respective.

ALTE DETALII:
Telefon 0729132475-CRISTIAN MUNTEANU
0749.529.933-DANIEL BUDEANU

By | 2021-04-23T21:46:57+00:00 februarie 4th, 2018|2018|0 Comments

Leave A Comment