Doneaza 2019-02-25T10:07:19+00:00

DONEZ 2%

Aveți mai multe posibilități prin care ne puteți susține: 

A) Direcționând 2% din impozitul pe venit

Codului Fiscal al României (Legea 571/2003, publicată in M.O., 927/23.12.2003, art. 90), orice societate sau persoană fizică poate direcționa 2% din impozitul pe venit către o asociație sau fundație nonprofit.

Formularul 230 – contribuabilii cu venituri din salarii;

Formularul 200 – contribuabilii cu venituri din alte surse.

Nu indicati suma care o directionati, aceasta suma va fi calculata automat in functie de impozitul pe venit platit deja de dumneavoastra.

Tipareste formularul in doua exemplare si completeaza-l cu datele si semnatura ta.

Depune formularul direct sau trimite-l prin posta ca scrisoare recomandata

(cu confirmare de primire) si tocmai ne-ai sprijinit

ADRESELE ADMINISTRATIILOR FINANTELOR PUBLICE-PERSOANE FIZICE BUCURESTI:

Sector 1: Str.Roma nr.7/021.230.17.00, cod postal 011771
Sector 2: Str.Avrig nr.63/021/256.99.35, cod postal 021578
Sector 3: str.L. Patrascanu nr.10/021.340.47.81, cod postal 030504
Sector 4: Brancoveanu nr.2/021.332.33.93, cod postal 041447
Sector 5: Calea 13 Sept. nr.226, bl. V54/021.781.32.12, cod 050735
Sector 6: Str.Popa Tatu nr.7, 021.315.32.70, cod 010801
PROGRAM:
Luni-Vineri: 08.30-13.00 /15.00-16.30
pauza:  13.00-15.00
Miercuri :08.30-13.00 /15.00-18.30
pauza:  13.00 – 15.00

B) Sponsorizându-ne

Poți de asemenea să ne susții prin modalitatea sponsorizărilor (act prin care o persoană juridică sau fizică cedează unele bunuri materiale sau financiare unei alte persoane sau instituții în scop umanitar sau altruist).

Conform Codului Fiscal al României (Legea 571/2003, publicată in M.O., 927/23.12.2003, art. 31) contribuabili (persoane juridice) care efectuează sponsorizări scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt în limita a 3‰ din cifra de afaceri și dacă nu depășesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

De asemenea și persoanele fizice (Legea 571/2003,publicată M.O.927/23.12.2003,art. 49,alin (5) ce obțin venituri din activități independente pot sponsoriza reducând impozitul pe profit,dacă nu depășesc 5% din venitul net.

IMPORTANT DE ȘTIUT:

Poate sponsoriza orice persoană juridică și orice persoană fizică care înregistrează venituri și implicit plătește impozit pe acestea.

Sponsorizarea nu costă nimic; se face din banii pe care statul trebuie, sau deja ți i-a încasat sub formă de impozit pe venit. Prin actul de sponsorizare poți dirija o parte din acești bani conform dorinței tale.

Persoanele juridice pot sponsoriza pe tot parcursul anului; persoanele fizice pot face acest lucru numai într-un interval de timp bine definit de către autoritățile fiscale.

Cel care primește fondurile, nu va avea cunoștință asupra datelor, inclusiv a numelui, celui de la care primește sponsorizarea; așadar avizați destinatarul de această sponsorizare printr-un e-mail.

C) Donație directă în cont bancar

Poți să susții printr-o donație directă în oricare din conturile bancare:

titular FEDERATIA ARTA, MUZCA SI SPORT (cod fiscal 32859467)

Cont IBAN – RO24RNCB0092140819700001 deschis la BCR, agenția Universitate, Sector 1, Bucureşti

titular ASOCIATIA MERIDIANE SOCIO-CULTURALE (cod fiscal 27129288)

Cont IBAN – RO50RNCB0645116842930001 deschis la BCR, agenția Iancului, Sector 2, Bucureşti